turizmdebusabah.com   Boyut Yayın Grubu
BAHATTİN YÜCEL ,EMITT'in ardından (I) BAHATTİN YÜCEL
TurizmdeBuSabah Yayın Danışmanı
31.01.2016 / 21:39:01

EMITT'in ardından (I)


EMITT; sezonu tedirgin bir bekleyişle karşılamaya hazırlanan "turizm sektörünün"; mesleki sezgileriyle, piyasa gerçeğinin buluşma noktası işlevini üstlendi bu yıl.


Bölgedeki olumsuz gelişmeler, Rusya ile süren gerginlik, son aylarda terörün yol açtığı kayıplar, büyük operatörlerin kapasite düşürdüklerine ilişkin iptal haberleri fuar süresince katılımcılardaki belirsizliği körükledi.

Ülkenin hemen her yanından katılan Belediyeler ile Valiliklerin stantlarının sayılarındaki artışı yakalamaktan uzak olsalar da, on-line satışla ilgili kuruluşların çokluğu gözlerden kaçmıyordu.

Dikkat çeken bir başka gelişme ise protokol kapısının bulunduğu otoparktaki lüks otomobillerin sayısıydı. Neredeyse tamamı siyah zemin üzerine beyaz rakam ve harflerle yazılmış plakalarına bakılırsa, bu araçlar resmi makamlara aitti.

Söz yerel yönetimlerden açılmışken, bazı Belediyelerin yetki alanlarında turizmin gelişmesini sağlamak amacıyla gösterdikleri gayretler gözlerden kaçmadı. (Örneğin Muğla'da; "Bodrum-Marmaris ve Fethiye" Belediyelerinin oluşturdukları "Turkuaz Kıyılar" adlı girişim.)

TURAD- Turizm Araştırmaları Derneği- Yönetimi; geçtiğimiz sezon başlarında 2015 Yılının özellikle bu üç ilçe açısından hayli zor geçeceğini ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak, Belediye Başkanlarına ortaklaşa markalaşma ve pazarlama modeli üzerinde yoğunlaşmalarını öneren özenle hazırlanmış bir çalışma planı sunmuştu.

Geniş kapsamlı bu programın şimdilik üç Belediye tarafından, Başkan düzeyinde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak, doğrudan pazarlamaya ağırlık verecek şekilde revize edildiği anlaşılıyor. Ancak bu yaklaşımı eleştirmek yerine, yerel yönetimlerin turizme aktif biçimde katılmaları yönünde iyi bir adım olarak değerlendirilmesi daha doğru olacak.

İçlerinden bir sayın başkanın elde mikrofon ziyaretçilere nutuk atması; -dışarıdan bakınca folklorik görünse de- duyulan heyecanın dışa vurumu olarak yorumlanmalı. TBS'nin EMITT kaynaklı haberinde; bir Belediye Başkanımızın; "Turist çekmek için fuar fuar dolaşıyoruz" şeklindeki ifadelerini de bu heyecana bağlamak mümkün.

Ancak denge gözetilmezse, Orhan Veli'nin aşağıdaki dizelerindeki eleştirilere muhatap kalma olasılığı da var tabii.

"Neler Yapmadik Bu Memleket İçin...

Kimimiz Öldük, Kimimiz Nutuk Söyledik."

Seçilmiş Belediye Başkanlarımızın, atanmışlar gibi davranmalarının daha fazla eleştirilebileceği olasılığını akıllarında tutmaları gerekiyor. Örneğin sektöre gösterdiği ilginin boyutlarını, siyah Mercedes otomobilinin büyüklüğüyle ölçtüğü izlenimi yaratan, Bilecik İlimizin Sayın Başkanı gibi.

Bir başka izlenim ise Sayın Valilerimizin lacivert takım elbiseleriyle, refakatlerindeki daire müdürleri, sekreterleri, bazıları telefonlarını taşıyan korumalarıyla, fuardaki mevkidaşlarına ziyaret ve iade-i ziyaretin tatlı telaşı içinde olmalarıydı.

Kültür ve Turizm Bakanımızın ilk EMİTT Seferinde, Fuarın Giriş kapısında, Mehteran tarafından "hasdur" çekilerek karşılanışına tanık olamadığımız için onlar da tek sıra saf tuttular mı bilemiyoruz.

Yaşadığımız koşullarda; otopark sorunlarını çözmek, yiyecek, içecek ve konaklama hizmeti sunan işletmeleri, uluslararası standartlara getirmek için kayda değer çabalar harcamak, sektör için havaalanları ile beldeler arasında otobüs seferleri düzenlemeyi, turizme hizmet sanmaktan çok daha yararlı girişimlerdir.

Serbest rekabetin uluslararası kurallara göre gerçekleştiği bu tek sektörde; mülki erkanın ve yerel yönetim bürokrasisinin fuardan fuara koşuşturmalarıyla turist sayıları değil ama harcamaların artacağını da unutmayalım.


(devamı gelecek yazıda)
 


turizmdebusabah.com - Yazıcı gönderim sayfası / 21.10.2018 06:31:07