turizmdebusabah.com   Boyut Yayın Grubu
BAHATTİN YÜCEL ,Belediyeler ve Turizm BAHATTİN YÜCEL
TurizmdeBuSabah Yayın Danışmanı
31.08.2016 / 14:34:58

Belediyeler ve Turizm


Krizin derinleştiğini gören yerel yönetimler, sektördeki meslek kuruluşlarından daha önce harekete geçmeye başladılar.


Turizm Meslek Örgütleri "büyük krizin" olumsuzluklarını yeterince öngöremedikleri için sektörün sorunları, kamuoyu ile yeterince paylaşılamadı.

Oysa aralarında bu satırların yazarının da yer aldığı sektörle ilgili pek çok kişi, temmuz sonunda ortaya çıkan %36,7'lik düşüşü önceden görerek, yetkilileri uyarmışlar, Antalya'da kayıpların en az % 50 'yi bulacağını dile getirmişlerdi.

Ne var ki, bu gerçeklerle yüzleşmek yerine, "yaz tatili ve bayram" ekseninde magazinleştirilen, Çin'den Hindistan'dan turist gelecek içerikli gazete haberleri ve Rusya ile gerilen ilişkilerin gölgesinden çıkılarak, gerçek sorunlarla yüzleşilemedi. Bu yüzden kalıcı, dünyadaki gelişmeleri izleyerek yeni modeller oluşturulması, sektörün gündemine gelmedi.

Doğal olarak izlediği dış politika ve dayandığı kitle tabanını ideolojik anlamda etkilemek amacıyla turizmin ilgi alanlarında doğrudan "yasaklama" enstrümanını kullanmaktan çekinmeyen AKP Yönetimi, meslek örgütleri tarafından uyarılmadığı için krizi yeterince önemsemedi.

Belki bu yaklaşımın temelinde, AKP'nin bir türlü seçim kazanamadığı kıyı bölgelerinin, Türkiye'nin yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde yetmişine sahip oluşu da vardır.

Ama krizin derinleştiğini ve kendi görev bölgelerinde ciddi sorunlar yaratacağını gören yerel yönetimler, sektördeki meslek kuruluşlarından daha önce harekete geçmeye başladılar.

Aralarında AKP'li Antalya BŞB, CHP'li İzmir BŞB ve Didim'in de bulunduğu Belediyeleri var. Aydın Belediyesi ise son günlerde Hürriyet Gazetesi ve TÜRSAB yöneticilerini Kuşadası'nda ağırlayarak bu kervana katıldı.

Kuşkusuz bu girişimler, turizm sektörünün işleyişini en fazla etkileyen yapıların başında yer alan yerel yönetimlerin sahiplenmesiyle daha fazla anlam ve farklı bir boyut kazanacaktır.

Çalışmaların eldeki kaynakların doğru yerde kullanılması, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak yürütülmesi, beklenenlerin ötesinde yarar sağlayacaktır.

Büyükşehir Belediye Yasası'ndan yararlanarak, toplanan vergilerin bir bölümünün turizm amaçlı harcanması; sadece yurt içi ve yurtdışı fuarlara bazı belediye çalışanlarının ödüllendirmek amaçlı götürülmeleri demek olmadığı ise belleklerden çıkarılmamalı.

Özellikle kıyı bölgelerinde belediyelerin; yiyecek, içecek ve konaklama hizmeti sunan işyerleri ile bölgelerini ziyarete gelecek yerli ve yabancı konuklarının alışveriş edecekleri dükkanların, uluslararası standartlara uygunluklarını, sürdürülebilir denetim mekanizmalarını işleterek sağlamaları, dünyadaki "yeni seyahat eğilimleri" açısından önem kazanmaktadır.

Belediyelerin bölgelerine gelinmesini özendirmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında yürüttükleri basın ve açık hava reklamı kampanyalarının, soyut "gelin, görün" mesajları dışında, somut içerikle desteklenmesi şarttır.

Bu süreçte belediyeler ile sektör arasında sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kurulmasında sektörün meslek örgütlerine de sorumluluk düştüğü unutulmamalıdır.

İçinde yaşadığımız koşullarda ülkesel düzeyde reklam ve tanıtım yerine, bölgesel kampanyalarla iç ve dış pazarda tanıtım çalışmalarının, yerel yönetimler tarafından üstlenilmesi, sektörün geleceğine dönük yapılanmaya ilişkin olumlu ipuçları vermektedir.

Yerel yönetimler sahip çıktıkça turizm sektörünün sorunları çözülecektir.
 


turizmdebusabah.com - Yazıcı gönderim sayfası / 17.10.2018 00:43:49