turizmdebusabah, turizm haberleri  
boyutstore.com
24.09.2018 Toplam Okuyucu: 123607910 | Bugünkü Okuyucu: 6234 | On-Line: 43 Dolar satış $: 4,0405 Euro satış €: 4,9760 Sterlin satış £: 5,6908
İSTANBUL: | LONDRA: | NEW YORK: | ROMA: | MOSKOVA: | L.ANGELES: | SYDNEY:
...
Yazıcıya Gönder Haberi Gönder Yorum Yaz yazı boyutu:

Yanan orman alanlarının faili meçhul ama zarar meşru

08.07.2003 / 14:02:31
 Yanan orman alanlarının faili meçhul ama zarar meşru

Bu yılın orman yangınları incelendiğinde ise 15 temmuz tarihi itibariyle toplam 879 adet yangın çıktı. Bu yangınlarda normal koru, bozuk koru, normal baltalık ve bozuk baltalık olmak üzere toplam 1356 hektar alan zarar gördü. Turizmdebusabah.com 1985'ten bu yana yanan "değerleri" inceledi.


Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağı içinde yer aldığı için orman yangınlarına en hassas bölgeyi Muğla ve çevresi oluşturuyor. Bunu Antalya ve İzmir İlleri izliyor. Son 25 senedir Türkiye'nin her yaz yaşadığı ve bölge isimlerinin bile değişmediği orman yangını tablosu, ülkenin canına tak etti.

Bu yıl gerçekleşen yangınlar incelendiğinde 91'inin kasıt sonucu çıktığı, 403'ünün ise ihmalden kaynaklandığı anlaşıldı. 69 yangın doğal nedenlerden kaynaklanırken 216 adet yangının ise nedeni henüz belirlenemedi.

Ormanın fonksiyonel değeri odun değerinin 2.000(ikibin) katı olarak hesaplanıyor. 1996 da Marmaris'teki büyük yangında yanan ağaç sayısı 1 milyon adetti.

Bunlar yerine konabildi mi?

Bugün itibariyle Marmaris'te 300 hektar kızılçam ormanı yok olmuş bulunuyor. 2003 yılındaki bu yeni kayıplar yerine konabilecek mi?

Turizmdebusabah.com araştırmasına göre 1975 yılından bu yana çıkan orman yangınlarında:
1975 - 2000 yılları arasında yanan ormanlık alan toplam olarak (devlet-özel)
25.865.5 Hektar alan telef edilmiş ya da yok olmuş gözüküyor.

Orman Bakanlığı verilerine göre, orman yangınlarının en yüksek olduğu dönem 1993-2002 yılları arasına rastlıyor. Bu dönemde kayıtlara geçen yangın sayısı 21 bin. Türkiye'de yıllık orman yangını ortalaması en yüksek illerimiz ise sırasıyla, Muğla, İzmir ve Antalya. Orman kaybının en fazla olduğu yıl ise 1945. Bu yıl içinde çıkan yangınlarda 165 bin 307 hektar orman alanı yok oldu. Orman Bakanlığı bilgilerine göre bunun 'muhtemel' nedeni o yıl çıkarılan 4785 sayılı kanunla, daha önce özelleştirilmiş orman alanlarının devlet tekeline alınmasına gösterilen tepki. (Sabah Gazetesi)

Önce biraz istatistik

Şimdi burada okuyacağınız rakamlar aklınızdan sadece "sayılar" olarak geçmesin.

Arkanıza yaslanın ve kaybettiklerinizi bir düşünün. Daha sonra bu haberi bir başkasına yollayın o da düşünsün. Belki biraz kendimize gelmemizi sağlayacak oluşumun başlangıcı olabiliriz.

1975-1985
Türkiye'de 112 adet devlet orman alanı ve 272 Özel Arazi yandı.

1985-1995
153 devlet, 251 özel arazi yangını olarak istatistik değişti.

1996 yılından sonra
Mucizevi bir şekilde orman yangınlarında bir düşüş yaşandığı gözleniyor. Devlete ait orman alanı yangın sayısı 6'ya özel mülk yangın sayısı da 14'e düşüyor. Ancak hektar olarak yanan saha fazlalaşıyor. Bunun en büyük sebeblerinden biri 1996'da yaşanan büyük Marmaris yangını.

1996 yılında Marmaris'teki yangında yanan ağaç miktarı:300.000 M3 = 1 Milyon adet.Bu kayıp sahanın tekrar orman hale gelmesi için geçecek 30 yıl ile değerlendirildiğinde 2 Milyar Euro harcanması gerekmekte. (Bu tabii 1996 rakamlarıyla DM'den (deutche Mark) Eura'ya çevrilmiş bir birim.)

1996-1999
Devlet arazisi yangın sayısı 35, özel arazi yangın sayısı ise 1251985 yılından bu yana çıkan 340 devlet arazisi yangınından 127'si Marmaris, Bodrum, Kemer'de çıkmıştır. Aynı rakam özel araziler için aynı periyodda 720.
432 yangın Marmaris, Bodrum, Kaş, Kemer bölgelerinde çıkmış.

Bu 1985 - 2000 periyodunda yanan ormanlık alan toplam olarak (devlet-özel) 25.865.5 Hektar alan telef edilmiş ya da olmuştur.

Gelelim 2002 yılına, Orman Bakanlığının web sitesinde, "2002 Yılı Orman Yangınları ve Mücadele Çalışmaları Özeti" adı altında şu bilgilere yer verilmiş:

Orman Yangını Sayısı 1471 Adet
Yanan Orman Alanı 8514 Hektar
Yangın Başına Düşen Yanan Alan Miktarı 5.8 Hektar
Toplam Harcama 90.3 Trilyon TL
Ağaç Zararı (hacim) 715.097 m3
Ağaç Zararı Parasal Değeri 3.9 Trilyon TL
Ağaçlandırma İçin Gereken Para 8.8 Trilyon TL

Şimdi biraz soru soralım

Yukarıda ki istatistiki bilgiler Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlığı'nın ortak verileri.

Kültür ve Turizm bakanlığı'nın ise konuya yaklaşımı tamamen "polisiye" gibi duruyor. Onlar işi pek büyük ihtimalle İçişlerine havale etmiş gibiler.

Ormanlar yanarken basına bilgiyi bölge temsilcileri, kaymakamlar ya da valiler veriyor. Ancak nedense Orman, İçişleri, Tarım, Kültür ve Turizm Bakan ya da müsteşarlerı pek ortalarda görünmüyor.

Sorular:Neden hep aynı yerler yanıyor, neden yanan yerler hep turistik rant yaratabilecek bölgeler. Bu bölgeler yangına açık tehdit altında ise önlemler her geçen yıl neden daha da arttırılmıyor ya da başka bir önlem paketi aranmıyor veya uygulanmıyor. Neden Bakanlıklar düzeyinde Anayasa ile daha da bağlayıcı bir hüküm meclisten geçirilmiyor ve neden her sene aynı felaketi yeniden yaşamak zorunda kalıyoruz?

Önlemler

Türkiye'de yangına karşı alınan en büyük önlem şu aşağıdaki "düzenek" diyebiliriz. Daha gelişmiş bir planlamaya ise rastlanılamadı. Önlemi, Tarım ve Orman Bakanlığının "http://www.agm.gov.tr/agaclan/yangin.htm" adresinden "noktasına" dokunmadan veriyoruz.

Bölgenin yangına hassas olması dikkate alınarak kurulacak ormanın yangına karşı dirençli olması hususunda uygulama projesinde gerekli planlama yapılır. Bu amaçla yangın alanının topoğrafya ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak ağaçlandırma alanı 20-30 hektar büyüklüğünde bölmeciklere ayrılır. Bu bölmecik sınırlarında tesis edilen 10-15 metre genişliğinde yangın koruma yollarının her iki tarafında 15-30 metre genişliğinde yeşil bantlar oluşturulur, bu bantlarda Servi, Kıbrıs Akasyası, Zakkum, gibi yangına dirençli türler kullanılır. Ayrıca dere içi vejetasyonu geliştirilerek, dere vadilerinde uygun ekolojik koşulların olduğu kısımlarda yörenin doğal türü kullanılarak geniş yapraklı şeritler teşkil edilir, ibreli yapraklı karışımı sağlanarak ormanın yangına karşı direnci artırılır.

Ancak bu iş bununla bitmiyor, yukarıda bahsi geçen 10-15 metre genişliğindeki toprak bant zamanla tabiatın gücüne boyun eğerek çalı çırpı ve tabiiki yanıcı bilimum otla doluyor ve temizlenmiyor. Bundan dolayı da alevler yollarından sapmadan devam edebiliyor.

Devlet, gerek Orman Bakanlığı, gerek Tarım Bakanlığı, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ormanların bu basit koruma ve korunma sübablarını kontrol etmiyor, orman bekçisine güveniyor. Bir üst denetim kadrosu oluşturmadığı için gelen raporlara inanıyor ve yerinde tesbit yapmaya "üşeniyor".

Muhalefetin tepkisi

CHP'ye göre son günlerdeki orman yangınlarının nedeni, AKP'nin niteliğini kaybetmiş orman arazilerinin satışı, orman işletmelerinin özel sektöre devri ve kızılağaç ve aşılı kestaneleri orman niteliğinden çıkaran yasal değişiklikleri.

'Rantçılara yeni ufuklar' açıldığını savunan CHP, kızılağaçlık ve aşılı kestaneliklerin orman niteliğinden çıkarılmasının da sanayi şirketlerinin hammadde sıkıntısını çözmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.(Radikal)

Orman yangınlarını başka ülkeler nasıl alt ediyor

Yaptığımız araştırmalara göre zaten Avustralya, Avusturya, Almanya ve Amerika Birleşik Devlertleri'nin "Orman Yangın Söndürme ve Mücadele" istihdamları profesyonel eğitimli kişilerden oluşuyor. Çok sıradışı koşullar yaşanmadığı sürece "ordu" bu teşkilatın işine karışmıyor. Adı geçen teşkilatların hepsi çok motorize ve elektronik donanım olarak üstün.

ABD ve Avustralya'da bu işi özel güvenlik şirketleri de yapıyor. Devlet sadece o bölgeye tıbbi ve mekanik yardım gönderiyor.

Ve en önemlisi bu ülkelerin hepsi ormanın anlamını biliyor ve onu koruyor.

Kanunlarımız ne diyor

Kanun seviyesinde orman yangınlarıyla ilgili hususlar ise; T.C. Anayasası'nın 169.maddesinde ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 68-110 maddeleri arasında yer almaktadır..

Madde 169.- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.

Mevzuatın tamamına ulaşmak için Tıklayınız...



Kaynaklar: Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, NewsWeek, TIME, Sabah gazetesi, Hürriyet, DHA, AA, Radikal


YASAL UYARI: TurizmdeBuSabah.com haber portalında yayınlanan köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun tüm hakları Boyut Yayın Grubu'na aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun bir kısmı veya tamamı kullanılamaz. Tüm yasal hakları saklıdır.

Okuyucu Yorumları

m&m08.07.2003 / 16:13:00
yanan orman arazilerinin üzerine neler yapıldığını bilmiyoruz, tekrar orman vasfını kazandırmak mı amaç yoksa yeni çıkan yasalardan da faydalanarak buraları satmak mı? bunu düşünmek bile büyük bir paranoya, marmaris yangınına gelince, orman yangınları büyüdükçe kendi cyclone (hava akımı- türbülans) larını oluştururlar o açıdan rüzgarın dinmesini boşuna bekler derim oradaki arkadaşlar, çare üzerine gitmek önünü kesebilmekten geçer, bir ikincisi havadan yapılacak destek her zaman yerden yapılandan daha iyi sonuçlar verir, üzüldüğüm diğer nokta ise komplo teorileri, ne yazık ki ülkeyi bu duruma sadece ve sadece politikacılar ve politikalar getirdi..
CAN KURTHAN02.09.2003 / 10:27:00
1996 MARMARİS YANGININDAN SONRA YANAN ALANIN TEMİZLENMESİ İŞİ KİMLERE KİM TARAFINDAN VERİLMİŞ? BU SÖZDE TEMİZLEME İŞİ SIRASINDA YANMAYAN BÖLGELERDE KAÇ HEKTAR ORMAN AĞACI BU BAHANEYLE KESİLMİŞ VE HERKESÇE BİLİNEN BU GERÇEK ŞİMDİYE3 KADAR DİLE GETİRİLMEMİŞTİR. BU OLAY DAHİ ORMAN YANGINLARININ ARTŞINA SEBEB TEŞKİL ETMEKTEDİR. MARMARİS BİR YANGIN DAHA GEÇİRDİ TEKRAR YANAN BÖLGENİN TEMİZLENME İŞİ OLACAKTIR LÜTFEN KİMLERE VERİLECEK TAKİP EDELİM.

Yorum Yaz

(Yayınlanan okuyucu yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan TurizmdeBuSabah.com ve Boyut Yayın Grubu sorumlu tutulamaz.)
Adınız Soyadınız:  
e-Posta adresiniz:    
Yorumunuz:  
Yorum için en fazla 1000/1000 karakter girişi yapılabilir!
Güvenlik kodu:
   
 

Diğer Haberler

inhores

Manşet Haberleri

Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz.
Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz.

Çok Okunan Haberler


Yazarlar

© 1996- BOYUT YAYIN GRUBU
Koza Plaza A26 Tekstilkent 34235 Esenler - İstanbul  Telefon: +90 212 413 33 33 (pbx) | Faks: +90 212 413 33 34
e-mail: tbsinfo@boyut.com.tr | Reklamlarınız İçin: tbsreklam@boyut.com.tr